Hakkımızda

Meraklı Çocuklar Atölyesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekleri ile Üsküdar Belediyesi tarafından çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümü yönlendirecek şekilde donanımlı bireyler olmalarının sağlanması ve iyi olma hallerinin artırılması amacıyla bir ekosistem olarak hayata geçirilmiştir.

Meraklı Çocuklar Atölyesi, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı Üsküdarlı çocuklara 21. yüzyıl girişimcilik becerilerinin tespiti amaçlı Wisc r ve Rathus Atılganlık Ölçeği testlerinin uygulanması, multi-disipliner eğitimlerin verilmesi, sanat ve kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesi, ebeveynlere ve çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesini kapsayan üç temel alandan oluşmaktadır.